Gaia projekt - egy méltó utód az űrből

Az alkotás egy hosszú folyamat, amely gyakran nem ér véget a mű publikálásával. Ismertek olyan írók, akik hosszú évekig finomították a már kész írásukat, és olyanok is, akik a megjelenés után is újra meg újra átdolgozták, így az új kiadások során nyomon lehet követni a mű változását, érését. Ez általában remek vizsgálódási terület és disszertáció téma szokott lenni az irodalomtörténészeknek.

Nagy és nehéz.


A társasjáték is szellemi termék, és bár létrehozása alapvetően nem művészet, de alkotás. Így a fenti megfigyelés a társasjátékok készítésére is kiterjeszthető. Talán legszebben a Pandemic sorozaton vagy Uwe Rosenberg munkásságán lehet nyomonkövetni ezt az alkotási folyamatot. Nem mehetünk el egy gyakori jelenség mellett: egy már meglévő társasjáték újratematizálása, vagy minimális változtatásokkal újrakiadása kiválthatja belőlünk a “még egy bőr” érzést. Sokszor nem egyértelmű, mi vezeti a szerzőt: a jól felfogott anyagi érdek, vagy a kísérletező kedv és a megszerzett tapasztalatok, rajongói visszajelzések átültetése az új, megváltoztatott játékba. Bemutatóm tárgya a Gaia Projekt, amely a Terra Mystica “folytatásának” tekinthető, az pedig a dolgok furcsa összjátéka, hogy mindkét játék tavaly jelent meg magyarul. A Gaia Projekt saját jogán játék. Érezhető a beleölt munka, a fejlődés, amely önálló karaktert ad neki. Nem tagadhatja viszont a gyökereit, az analógiák folyton folyvást felbukkannak. Egy Terra Mystica vs. Gaia Projekt összehasonlítás túlnyúlna ennek az ismertetőnek a keretein, ezért ezzel adósotok leszek a következő írásomig. A Gaia Projekt megérdemli, hogy önállóan, egy egész cikket szenteljünk neki.

Közeli kép a kezdőállásról.

A Gaia Projektben 1-4 játékos által irányított csillagközi fajok versengenek a galaxis hegemóniájáért. Céljukat az útjukba eső bolygókat saját fajuk számára alkalmassá formálva és benépesítve, azokból bolygóközi szövetségeket létrehozva és Gaia bolygókat betelepítve érik el. A játék folyamán a technológiai fejlődés által válnak könnyebbé a már elérhető, és nyílnak meg az új lehetőségek, a mind több és több benépesített bolygó pedig a bevételeket növeli meg, valamint elérhetővé teszi a választott faj egyedi képességét. A mechanizmusok szinergiája igazán elegáns, de a játék mindeközben igen összetett és - ki kell mondani - nehéz.

Érdekes fajnevekkel találkozhatunk.

A játék magyar kiadását a Reflexshop vállalta magára, egy évvel az angol kiadás megjelenése után. A magyar kiadás semmilyen egyedi változtatást nem tartalmaz. Se grafikailag, sem pedig a játékelemek tekintetében. A doboz egy nem "szabványos" méretű téglatest, pukkadásig pakolva tartalommal. Hat teljes méretű kinyomókarton, egy technológia tábla, két szabályfüzet, egy referencialap, egy kisebb csomag kártya és rengeteg műanyag alkatrész. Ez utóbbi szokatlan megoldás, hiszen az euro típusú játékok jellemzően fa elemeket használnak. Talán úgy gondolták, hogy a sci-fi témához ez illik jobban. Az összhatás mindenesetre jó és egységes, a grafika ugyanakkor kicsit szokatlan, meseszerű. Én az űr témához biztosan valami realisztikusabb stílust választottam volna, de végülis ezt is meg lehet szokni.

A kutatástábla a kezdeti kutatásszintekkel és a techlapkákkal.

A játékban tizennégy faj választható a hét frakciótábla két-két oldaláról. Egy frakciótábla két oldalán lévő faj ugyanazt a bolygótípust tekinti otthonának, de a többi táblán más a kedvelt bolygó. Tehát ilyen jellegű ütközés nem alakulhat ki a játékban. Hétfajta bolygó (ezek a terra, sivatag, mocsár, oxid, vulkán, titán és jég) az elsődleges élettere a fajoknak, ezenkívül még számos univerzális, úgynevezett Gaia bolygó, valamint gaiaformálást igénylő dimenzióközi bolygótípus is helyet kapott a moduláris játéktáblán.

A játék hat fordulós, menet közben és a játék végi pontozáskor is lehet győzelmi pontokat szerezni, a játék közben bizonyos feltételek esetén költeni is. Győzelmi pontokhoz a következőképpen lehet jutni:

 • mindegyik fordulóban az aktuális pontozólapka szerint;
 • egyes bónuszlapkák után;
 • általános és különleges techlapka után. Techlapkákhoz kutatólaboratórium vagy akadémia építésével vagy vásárlással lehet jutni.
 • szövetség alapításakor, a megszerzett szövetséglapkának megfelelően;
 • a játék végi pontozólapkák szerint;
 • a játék végén elért 3., 4. és 5. Szintet elért kutatási területekért valamint a megmarad nyersanyagokért;
 • egyes fajok képessége után.

A pontozólapkák jellemzően a bolygóátalakításért, építésért, épületfejlesztésért stb. adnak pontot, az akció után, passzoláskor vagy a játék végén.

A pontozótábla a véletlenszerű pontozólapkákkal.

Erőforrások a kredit, az érc, a tudás, a Kvantum Tudatkocka és az energia, de annak tekinthetők tulajdonképpen az épületek és a gaiaformálók is, hiszen a számuk limitált. Az energia, mint erőforrás különleges. Ez elköltéskor nem fogy el, csak egy alacsonyabb szintű állapotba kerül, és egy kétlépcsős folyamattal lehet ismét hasznos energiává alakítani. Az energia végleges elégetésével a folyamat gyorsítható. A gaiaformáláshoz az energiát nem elkölteni kell, hanem ideiglenesen kiemelni a körforgásból.

Az előkészületek során véletlenszerűen fel kell tenni a pontozótáblára hat fordulópontozó-lapkát és kettő játék végi pontozólapkát. A kutatástáblára szintén véletlenül kell felrakni az általános és különleges techlapkákat.

A játékosok elökészületeihez az épületeket fel kell rakni a fajtáblára, az épületeknek fenntartott helyre, be kell állítani a kezdeti érc, kredit, tudás és energiaértékeket, elvenni Kvantum Tudat Kockát - ha jár, a megfelelő kutatássávon előrelépni - ha jár, két kezdőbolygóra feltenni bányákat és végül egy bónuszlapkát választani.

Nagy asztal kell a játékhoz.

A hat forduló során ugyanazok a fázisok követik egymást.

Bevétel fázis: Minden játékos megkapja a fajtábláján, bónuszapkáján, techlapkáin és a kutatássávokon jelzett bevételeket. Ezt egy felfelé tartott tenyér feletti szimbólum jelzi, míg az egyszeri jutalmak szimbóluma fehér kerettel és csillaggal van megjelölve. Gyakorlatilag minden leépített épület felfed valami bevételt a fajtáblán.

Gaia fázis: A Gaia mezőn lévő energiajelölőket kell az energia körforgásba mozgatni, a nyíl által jelölt mezőbe. Ezután minden játékos, akinek gaiaformálója van egy dimenzióközi bolygón, a bolygót lefedheti egy Gaia bolygó koronggal. Ez a fázis első fordulóban hatás nélküli, és megértéséhez az akciófázis Gaia projekt elindítása akciójának ismerete szükséges. 

Akciófázis: a játékosok felváltva hajtanak végre egy-egy akciót, amíg mindenki nem passzolt. Az akciók ismertetése előtt fontos kitérni a szomszédság és elérhetőség fogalmára. Két bolygó szomszédos, ha legfeljebb két mező távolságra vannak egymástól. Az elérhetőség a navigáció kutatássávon elért hatótávolság értéktől függ.

 • Bánya építése: Egy saját bolygóról elérhető üres bolygóra építhető egy bánya, ha az építés költséget kifizeti a játékos és a faj számára lakható. A lakhatóvá tételhez szükséges lépések ára a terraformálás kutatásssávon elért szinttől függ. Egy bolygó átalakításához 1-3 terraformálási lépés szükséges. Gaia Bolygóra is lehet építeni, ha elérhető a játékos bolygójáról. Terraformálásának költsége egy Kvantum Tudatkocka, ha eredetileg is Gaia bolygó volt, de ha a játékos dimenzióközi bolygóból gaiaformálta, akkor nem kell átalakítani.

 • Gaia projekt elindítása: Ha a játékosnak van szabad gaiaformálója (Gaia projekt kutatássávon előrehaladva lehet hozzájutni), egy elérhető dimenzióközi bolyón megkezdheti a gaiaformálást. Ehhez energiajelölőket kell az energiakörforgásból a Gaia mezőre mozgatni. Ezek mennyisége a Gaia projekt kutatássávon elért eredménytől függ. A bolygó a következő fordulóban, a Gaia fázisban Gaia bolygóvá alakul.

 • Épületek fejlesztése: A meglévő bányák kereskedelmi állomássá, a kereskedelmi állomások bolygótani intézetté vagy kutatólaborrá fejleszthetők, a kutatólaborok pedig akadémiává. A kereskedelmi állomások építése olcsóbb, ha a bolygó szomszédságában van egy másik játékos bolygója. A bolygótani intézet megépítésével válik elérhetővé a faj egy speciális képessége. Bánya építésekor vagy épületek fejlesztésekor energiafeltöltési lehetőséget kapnak azok a játékosok, akikek a bolygóval szomszédos épületük van - ennek ára némi győzelmi pont. A kutatólaborok és akadémiák elvételekor választható egy techlapka, ami a saját bónuszán túl előrelépést biztosít egy kutatássávon is. Különleges techlapka elvételének feltétele, hogy a hozzá tartozó kutatássávon a negyedik vagy ötödik szinten legyen a játékos és egy szövetséglapkát kell a zöld oldaláról a szürkére forgatnia.

 • Szövetségkötés: Az épületek 1-3 energiaértékkel rendelkeznek. A játékosok alapíthatnak bolygóközi szövetségeket egymás melletti bolygókon lévő épületeikből, amennyiben összesített energiaértékük eléri a hetet. Ha szükséges az űr mezőkre helyezett műholdakkal, is össze lehet kapcsolni a bolygókat a szövetség létrehozásához. A jutalom egy szabadon választható szövetséglapka, amely győzelmi pontot és valamennyi erőforrást ad valamint a technológiai fejlődéshez is fontos lehet.

 • Előrelépés a kutatásban: A játékban hat kutatássáv van (terraformálás, navigáció, mesterséges intelligencia, Gaia projekt, gazdaság, tudomány), az ezeken haladás, erősíti az akciókat, egyszeri valamint rendszeres erőforrást biztosít, gaiaformálókhoz juthatunk és játék végén győzelmi pontot érhetnek. Ezzel az akcióval négy tudásért egy kutatássávon előre lehet lépni egyet. Egy kutatássáv ötödik szintjét csak egy játékos jelölője érheti el, de ehhez egy szövetséglapkát kell a zöld oldaláról a szürkére forgatni.

 • Energia- és Kvantum Tudatkocka akciók: a kutatástáblán vannak fordulónként egyszer elérhető akciók, amelyeknek a költsége az azokat aktiváló játékost terheli.

 • Speciális akciók: Fajtáblákon, bónuszlapkákon és techlapkákon fordulónként egyszer elérhető akciók, amelyek kizárólag a játékelemet éppen birtokló játékos számára elérhetők.

 • Passzolás: A játékos visszaadja a bónuszlapkáját és másikat választ a többi elérhetőből. Megállapodás szerint a passzolás sorrendje meghatározhatja a következő forduló játékossorrendjét is. A játékos ekkor kap győzelmi pontot a passzoláskor értékelendő pontozásokért is.

 • Mellékakciók: Ezeket az akciókat szabadon és korlátlanul végrehajthatjuk a fenti akciók előtt és után, de passzolás után már nem. Ezek erőforrás átváltások vagy energia végleges eldobásával lehet gyorsítani az energiakörforgáson.
Félidőben a játék.

A hatodik forduló végén kerül sor a végső pontozásra. A két játék végi pontozólapka első-második-harmadik helyezettjei 18-12-6 pontot kapnak. Minden kutatássávon elért harmadik, negyedik és ötödik szint 4-4 pontot ér (tehát egy sávon az ötödik szint összesen 12-t). Végül minden megmaradt erőforrás egyharmad pontot ad. A legtöbb pontot szerző játékos nyeri a játékot, az általa képviselt faj a legsikeresebb a galaxisban.

Vége. Vajon ki nyerhetett?

Elsőre lehet kicsit száraznak és összetettnek tűnhet, és másodikra is. De higgyetek nekem: egy játék alatt minden letisztul, és aztán lehet figyelni a taktikázásra, stratégiázásra. Tény, hogy nem ez az, ami a vasárnapi családi ebéd után előkerül, kevésbé gyakorlott játékosoknak sem javaslom-  ízig vérig gémer játék, igazi agyégető. Ugyanakkor nagyon elegánsan valósítja meg az űr témához témában jól illeszkedő fejlesztések és az egyéb mechanikák egymásra hatását: egy űr meghódításáról szóló játékban igenis legyen központi szerepe a fejlődésnek! Rendkívül jól összecsiszolt-olajozott játék, ügyesen épít a nagy előd mechanikájára, igazi nagyágyú! A moduláris tábla, a pontozólapkák, a fajok sokfélesége végtelen számú újrajátszhatóságot biztosít - de annyit bizonyosan, amennyi elemi részecske alkotja az univerzumot. Ugyan én magam nem vagyok a szóló játék híve, de akár egyedül is lehet játszani. A szabályok és járékelemek adottak hozzá. Nekem összességében nagyon tetszett, és biztos vagyok benne, hogy még sokszor elő fog kerülni.

Az viszont, hogy nektek az előd vagy a Gaia projekt jön be jobban - esetleg egyformán kedvesek - magatoknak kell megtapasztalni és eldönteni.

A győztes: Mr. Brown!

A(z) Terra Mystica: Gaia Project társasjátékot a Reflexshop biztosította számunkra!

Keresd fel a boltot és tekintsd meg a játék adatlapját!


MEGNÉZEM A JÁTÉKOT
írta -- Kanalasgém

04Dec

Megjelent a JEM magazin 69. száma

Megjelenés | 2018.12.04. 14:00:00

JEM 2018 december

18Okt

Table Talk 7. rész Archetípusok

Érdekes | 2018.10.18. 09:00:00

A Table Talk podcast 7. adása a társasjáték archetípusokat járja körbe. Beszélgetnek: Gál József és Győri Zoli.


Kommentek

 • jatszohaz

  2019-07-02 09:37:33

  Lenyűgöző a játék összetettsége. Nem egy könnyed játék, de akiknek a játék a szenvedélyük nagyszerű élményt fog nyújtani.

Népszerű

Friss

Címkék

Kapcsolódó játékok

 • Terra Mystica: Gaia Project